Back to All Events

Učinkovito komuniciranje v razredu - nadaljevanje

Teme:

-       Psihološke »igre« v razredu

-       Komunikacija s težavnimi učenci/dijaki

-       Komunikacija s težavnimi starši

-       Negativna sporočila (»prepovedi«, »zapovedi« in »etiketiranje« učencev/dijakov) – kako jih zaznati in se jim izogniti?

-       Vloga in naloge posameznika za kvalitetno komunikacijo

-       Dojemanje lastne odgovornosti v komunikaciji

-       Pridobivanje veščin čustveno pismene komunikacije

-       Praktične vaje in supervizija

Ob krajšem teoretičnem delu in podajanju primerov bodo večji del časa potekale individualne in skupinske vaje in pogovori. Imeli bomo nekaj supervizij.

Vadili bomo, kako nastopiti v različnih neprijetnih situacijah in kako se na najbolj konstruktiven način odzvati na neprimerno vedenje učenca/dijaka oz. kako pomagati pri neprimerni komunikaciji dveh ali več učencev/dijakov.

Na delavnici bomo delali na konkretnih primerih izboljšanja komunikacije v razredu, sklenitvi dogovora z razredom ali posameznim učencem/dijakom, določanju ciljev učitelja, poučevanju brez strahu od čustvene izgorelosti ter pripisovanju večjega pomena komunikaciji v razredu.

Na delavnici bomo izboljšali komunikacijske veščine, ki so potrebne za kakovostno delo z otroki in najstniki.

Earlier Event: November 28
UČENJE BREZ STRESA