Back to All Events

Učinkovito komuniciranje v razredu

Teme:

-       Medosebni odnosi, referenčni okvir in vrednote

-       (Spo)razumevanje in (samo)spoštovanje

-       Prepoznavanje primerne in neprimerne komunikacije v razredu

-       Širjenje več možnosti primerne komunikacije v razredu

-       Vloga in naloge posameznika za kvalitetno komunikacijo

-       Dojemanje lastne odgovornosti v komunikaciji

-       Razlikovanje med primernimi in neprimernimi pohvalami in kritikami

-       Nevarnosti neprimernih negativnih sporočil na razvoj otroka/najstnika

-       Učinkovitost primernih sporočil

-       Razvijanje kreativnih in nenasilnih tehnik kritiziranja in discipliniranja

-       Zmanjšanje negativne samokritike in negativne kritike drugih


Ob teoretičnem delu in podajanju primerov bodo ves čas potekale individualne in skupinske vaje in pogovori. Vadili bomo, kako nastopiti v različnih neprijetnih situacijah in kako se na najbolj konstruktiven način odzvati na neprimerno vedenje učenca/dijaka oz. kako pomagati pri neprimerni komunikaciji dveh ali več učencev/dijakov. 
 
Na delavnici bomo delali na konkretnih primerih izboljšanja komunikacije v razredu, doseganju discipline, sklenitvi dogovora z razredom ali posameznim učencem/dijakom, določanju ciljev učitelja, poučevanju brez strahu od čustvene izgorelosti ter pripisovanju večjega pomena komunikaciji v razredu.  
 
Na delavnici bomo izboljšali komunikacijske veščine, ki so potrebne za kakovostno delo z otroki in najstniki. 

Cena srečanja: 80 €

Prijave na: psihoterapija@elena.si ali 031 344 543

Lokacija: Avčinova 15, Ljubljana

Vodja treninga: Elena Kecman, univ. dipl. pedagoginja, TA svetovalka in spec. psihoterapije

Vabljeni!

Elena Kecman

Earlier Event: November 10
Supervizija za učitelje
Later Event: November 28
UČENJE BREZ STRESA